Vi tilbyder
Blanketter & brochurer

Beskæftigelses – og uddannelsesrettet indsats

Virksomhedspraktik

Mentorordning

Afklaring - og udvikling af arbejdsevne

FairFokus' kerneydelser er afklaring – og udvikling af arbejdsevne, hvor forløbet understøtter både den forberedende del og indsatsdelen i et ressourceforløb samt individuelle uddannelsesrettede tilrettelagte indsatser for unge under 30 år, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Derudover tilbyder vi mentorstøtte med henblik på forberedelse og- eller fastholdelse i aktiviteter, tilbud, ordinær ansættelse –og eller uddannelse samt ansættelse i fleksjob.

Varigheden er som udgangspunkt 13 uger for afklarings – og udviklingsforløbet, hvor mentorstøttens varighed vil være efter en konkret vurdering fra henvisende myndighed.

Forløbet indeholder

Forberedende - og afklarende forløb

Der tages i videst muligt omfang udgangspunkt i borgerens ønsker og kompetencer med henblik på at etablere et afklarings – og udviklingsforløb, som primært indeholder eksterne virksomhedspraktikker i relevante jobfunktioner i en virksomhed, som matcher borgerens personlige kompetencer.

FairFokus tilbyder desuden mentorstøtte, der tager udgangspunkt i at støtte borgeren til at blive parat til at påbegynde – eller fastholde i uddannelsesforløb eller anden beskæftigelsesfremmende tiltag.

Den første del af forløbet, som vi kalder 'forforløbet', består af et individuelt samtaleforløb, som bruges til at afklare eventuelle skånehensyn, ressourcer og barrierer. Det er erfaringen, at nogle borgere, som har været længe væk fra arbejdsmarkedet, har behov for en mere intensiveret indsats for at blive parat til en virksomhedspraktik eller til at påbegynde en uddannelse.

Slutproduktet

Når der er tale om et afklarings – og udviklingsforløb, vil det samlede forløb, herunder forforløbet og den eksterne virksomhedspraktik blive beskrevet i forhold til rehabiliteringsplanens forberedende del med fokus på udviklingspotentiale i en arbejds – og funktionsevnebeskrivelse, således at jobcentret kan bruge produktet i den videre sagsbehandling og eventuelle afgørelse om arbejdsevne og det fremtidige forsørgelsesgrundlag.

Ved mentorstøtte vil henvisende myndighed løbende blive orienteret om udviklingen.

FairFokus benytter sig udelukkende af uddannede socialrådgivere med langvarig erfaring indenfor beskæftigelsesområdet. Socialrådgiverne samarbejder tæt med vores etablerede netværk af private og offentlige virksomheder.

Vi tilbyder